Water Garden House

17,000 sqft    |    Bukit Timah, Singapore